Utylizacja telefonów

Staramy się zapewnić utrzymanie możliwie najwyższego poziomu powtórnego wykorzystania odzyskanego sprzętu. Telefony komórkowe, które trafiają do nas są segregowane na te, które nadają się do ponownego użytkowania oraz te, które poddane zostaną recyklingowi końcowemu czyli utylizacji.

Korzystamy z usług specjalistycznej firmy zajmującej się utylizacją. Firma ta posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 i Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004, co zapewnia, że spełnia ona wszelkie wymogi prawne w zakresie gospodarki odpadami.