Charytatywnie

Teraz możesz wesprzeć działalność organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego przekazując część lub całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży swojego używanego telefonu.

Fundacja Dom Rain Mana

Fundacja Dom Rain Mana zajmuje się osobami z autyzmem i ich rodzinami. Naszą misją jest utworzenie Centrum Pomocy dla osób z autyzmem na wiejskiej farmie. Ten Dom Rain Mana powstanie we wsi Kwieki w Borach Tucholskich.

Autyzm, nazywany epidemią XXI wieku, jest obecnie najczęściej występującym zaburzeniem rozwojowym, częstszym niż zespół Downa i inne upośledzenia. Jest niepełnosprawnością, która trwa przez całe życie. W Polsce jak do tej pory nie ma systemu opieki nad dorosłymi, cierpiącymi na tę przypadłość. Są oni szczególnie narażeni na społeczne wykluczenie, nawet wśród osób ”specjalnej troski”.

„Dom Rain Mana” da im szanse na prostą pracę i godne życie w spokojnym, czystym środowisku, wtedy, kiedy zostaną osieroceni lub gdy rodzice nie będą w stanie zapewnić im opieki . Każda wpłata przybliża nas do celu – za wszystkie DZIĘKUJEMY.

http://www.domrainmana.pl