Charytatywnie

Teraz możesz wesprzeć działalność organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego przekazując część lub całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży swojego używanego telefonu.

Stowarzyszenie "ORaToR"

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu ORaToR jest organizacją pożytku publicznego. Naszą pasją jest praca z Rodzicami i terapia ich dzieci. Wiemy, co zrobić, żeby 6-latek z głębokim uszkodzeniem słuchu lub dysfunkcją mowy mógł odejść z naszego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji w samodzielne, normalne życie. Robimy to skutecznie od ponad 20 lat: 94% naszych dzieci uczęszcza do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, systematyczne skracamy okres terapii dziecka - z 11 lat w 1992r. do 5,8 lat w 2013r., 96% naszych "absolwentów" pracuje na otwartym rynku pracy. Te sukcesy są możliwe dzięki trójstronnemu partnerstwu: terapeutów - rodziców - nauczycieli. Nasze działania wspiera wiele osób i firm, nasi Darczyńcy, którzy oddają nam swój czas, serce i pieniądze, za co im BARDZO dziękujemy.

http://www.orator.org.pl