Charytatywnie - Polska Akcja Humanitarna "Akcja Edukacja"

Celem Akcji Edukacji jest pozyskanie środków na zapewnienie jak największej liczbie dzieci, młodzieży i dorosłym w krajach ogarniętych konfliktami zbrojnymi dostępu do edukacji oraz budowanie w Polsce świadomości skali problemu na świecie. Chcemy przekonać Polaków, że warto włączyć się w wyrównywanie globalnych nierówności szans edukacyjnych.

Cel chcemy zrealizować między innymi poprzez budowę nowych szkół i placówek edukacyjnych, remont istniejących szkół i placówek edukacyjnych, zakup pomocy naukowych i urządzeń dla szkół i placówek edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych, organizację kursów i szkoleń dla nauczycieli lub uczniów oraz prowadzenie misji.Wesprzyj kampanię Akcja Edukacja Polskiej Akcji Humanitarnej by zapewnić dostęp do edukacji dzieciom – ofiarom konfliktów zbrojnych.

http://www.pah.org.pl/

Kontakt

  • Obsługa klienta
  • pn-pt 8:00-16:00
  • Telefon
  • +48 22 646 44 84
  • E-Mail
  • bok@starytelefon.pl
Wszystkie znaki towarowe oraz nazwy produktów, które zostały użyte na tej stronie służą wyłącznie celom identyfikacyjnym i pozostają znakami towarowymi ich właścicieli.
© 2024 Starytelefon.pl