Charytatywnie

Teraz możesz wesprzeć działalność organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego przekazując część lub całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży swojego używanego telefonu.

Polska Akcja Humanitarna "Akcja Edukacja"

Celem Akcji Edukacji jest pozyskanie środków na zapewnienie jak największej liczbie dzieci, młodzieży i dorosłym w krajach ogarniętych konfliktami zbrojnymi dostępu do edukacji oraz budowanie w Polsce świadomości skali problemu na świecie. Chcemy przekonać Polaków, że warto włączyć się w wyrównywanie globalnych nierówności szans edukacyjnych.

Cel chcemy zrealizować między innymi poprzez budowę nowych szkół i placówek edukacyjnych, remont istniejących szkół i placówek edukacyjnych, zakup pomocy naukowych i urządzeń dla szkół i placówek edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych, organizację kursów i szkoleń dla nauczycieli lub uczniów oraz prowadzenie misji.Wesprzyj kampanię Akcja Edukacja Polskiej Akcji Humanitarnej by zapewnić dostęp do edukacji dzieciom – ofiarom konfliktów zbrojnych.

http://www.pah.org.pl/