Charytatywnie

Teraz możesz wesprzeć działalność organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego przekazując część lub całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży swojego używanego telefonu.

Fundacja Braci Golec

Fundacja Braci Golec, to idea, miejsce, inicjatywa lokalna, prężnie działająca organizacja pozarządowa o charakterze non profit, która została założona w 2003 roku przez Łukasza Golca i Pawła Golca. Główną działalnością jest prowadzenie wspólnie z urzędami gmin Ognisk Twórczości Artystycznej. Są to miejsca, w których dzieci i młodzież z Żywiecczyzny uczą się grać na instrumentach ludowych regionu Karpat. Obecnie w ogniskach kształci się 150 uczennic i uczniów. Poprzez edukację artystyczną, regionalną uczymy dzieci wrażliwości, otwartości, ale także miłości do naszego regionu. Dajemy możliwość indywidualnego rozwoju, upowszechniamy i kultywujemy rodzimą kulturę.

http://fundacjabracigolec.pl