Uwaga: W związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19 i w trosce o zdrowie naszych pracowników, wszystkie obecnie otrzymane przez nas przesyłki przechodzą 7-dniową kwarantannę.

Charytatywnie

Teraz możesz wesprzeć działalność organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego przekazując część lub całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży swojego używanego telefonu.

Fundacja Sanctus Nemus

Fundacja Sanctus Nemus (łac. święty gaj) zajmuje się wspieraniem rozwoju świadomości ekologicznej w kontekście religii i duchowości oraz działalnością charytatywną, edukacyjną i kulturalną związaną z ochroną środowiska i prawami zwierząt. Fundacja rozpoczęła działalność w 2013 r., prowadząc edukację ekologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz włączając się w kampanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt i promocję wegetarianizmu.

http://fundacjasanctusnemus.cba.pl/