Charytatywnie

Teraz możesz wesprzeć działalność organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego przekazując część lub całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży swojego używanego telefonu.

Fundacja IRMA

Fundacja na rzecz ratownictwa specjalistycznego z wykorzystaniem psów "IRMA" z siedzibą w Poznaniu prowadzi działania na rzecz ochrony zwierząt, środowiska, a także ludzi, poprzez szerzenie w społeczeństwie idei ratownictwa z wykorzystaniem psów. Naszym głównym celem jest wykorzystanie psów w ratownictwie poszukiwawczym, katastrofowym (gruzowym) i innym poprzez organizację grupy przewodników z psami do wykonywania działań ratowniczo-poszukiwawczych, jej wyszkolenie oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji psów ratowniczych i ich przewodników w oparciu o najwyższe wzorce krajowe i zagraniczne. Pozyskujemy osoby fizyczne i prawne do współpracy w zakresie finansowania działań psów ratowniczych, aby móc efektywnie realizować nasze cele statutowe. Pies poszukiwawczy jest szkolony do odnajdywania zaginionych, żywych ludzi w terenie otwartym, bądź na terenie katastrofy. Pies musi umieć doprowadzić przewodnika do osoby poszukiwanej lub wskazywać ją przekonująco aż do przybycia ratownika. Dobrze wyszkolony pies, dzięki swojemu niezwykłemu węchowi, stanowi najbardziej niezawodne narzędzie poszukiwawcze, jakim dysponuje zespół ratowniczy. W terenie potrafi zastąpić pracę wielu ludzi, a na gruzach okazać się szybszym i skuteczniejszym od przyrządów lokalizacyjnych.

http://fundacjairma.pl