Charytatywnie

Teraz możesz wesprzeć działalność organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego przekazując część lub całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży swojego używanego telefonu.

Fundacji Zdrowia ESCO

Pomoc osobom niepełnosprawnym i niezamożnym w dostępie do metod leczniczych i rehabilitacyjnych, Pomoc rzeczowa dla osób niepełnosprawnych, Organizowanie imprez i szkoleń promujących zdrowie i wiedzę medyczną. Współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi,firmami i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami fundacji. Prowadzenie od 7-dmiu lat programu profilaktyczno-terapeutycznego dla osób chorujących na Stwardnienie Rozsiane "Pomoc psychosomatyczna osobom niepełnosprawnym.