Charytatywnie

Teraz możesz wesprzeć działalność organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego przekazując część lub całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży swojego używanego telefonu.

Fundacja Silentio

Autyzm może dotknąć każdego. Nie ważny dla niego jest kolor skóry, narodowość ani sytuacja materialna...

Misją Fundacji SILENTIO jest niesienie wszechstronnej i profesjonalnej pomocy osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom zgodnie z zadaniami sfery działalności pożytku publicznego i określonymi statutem celami Fundacji. W ramach swojej działalności wspieramy starania aby dzieci z diagnozą autyzmu uzyskały jak najwyższy stopień samodzielnego funkcjonowania i miały szansę na szczęśliwe, samodzielne życie.

Fundacja SILENTIO jest organizacją "non-profit".

POMÓŻMY IM RAZEM!

http://silentio.org.pl