Charytatywnie

Teraz możesz wesprzeć działalność organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego przekazując część lub całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży swojego używanego telefonu.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej jest organizacją pozarządową, działającą od 1995 r. Głównym celem KSM jest aktywizowanie życia młodych ludzi, ukazywanie im autorytetów i wartości oraz kształtowanie ich dojrzałości, by byli zdolni do podejmowania odpowiedzialnych funkcji społecznych. Obecnie na terenie naszej diecezji istnieje 25 oddziałów, w których zrzeszonych jest blisko pół tysiąca młodych ludzi. W ciągu 15 lat swojego istnienia, Stowarzyszenie objęło swoją działalnością następujące obszary: edukację środowiskową, promocję zdrowia, organizację czasu wolnego i wakacji, organizację wolontariatu, edukację oraz pomoc utalentowanej młodzieży.