Charytatywnie

Teraz możesz wesprzeć działalność organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego przekazując część lub całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży swojego używanego telefonu.

Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi "Krwinka"

Celem Fundacji "Krwinka" jest wszechstronna pomoc dzieciom dotkniętym chorobami nowotworowymi i wspieranie ich rodzin, poprawa warunków hospitalizacji, leczenia i rehabilitacji dzieci z chorobami nowotworowymi oraz działalność propagatorska i informacyjna w zakresie chorób nowotworowych, przeszczepów i dawstwa szpiku.

http://www.krwinka.org/index.php