Charytatywnie

Teraz możesz wesprzeć działalność organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego przekazując część lub całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży swojego używanego telefonu.

Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu

Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu organizacja Pożytku Publicznego od ponad 15 lat jest rzecznikiem interesów osób autystycznych i ich rodzin. Podejmuje działania mające na celu zmianę sytuacji osób z autyzmem w zakresie zapewnienia im realnej możliwości uczestnictwa w życiu społecznym oraz stworzenia szansy na godne i społecznie użyteczne życie w atmosferze szacunku i zrozumienia. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest wdrożenie projektu spójnej i systemowej pomocy osobom z autyzmem. Zrealizowane projekty wdrożone do systemu pomocy; Pracownia Terapii Dzieci I Młodzieży Autystycznej, Punkt Konsultacyjny Dla Rodzin I Specjalistów, Szkoła Publiczna Podstawowa Dla Dzieci Autystycznych, Autyzm Akademia dla NGO, Wsparcie Osób Z Autyzmem projekt EFS. Każdy człowiek niezależnie od posiadanych talentów, zdolności, ułomności czy wad powinien mieć swoje miejsce na ziemi. Takie też miejsce chcemy budować i urządzać dla osób z autyzmem. Projekty w trakcie realizacji, które potrzebują wsparcia finansowego to; Klub Aktywności "po drodze" dla młodzieży realizowany od 5 lat, "miejsce na ziemi" - ośrodek dla młodych osób z autyzmem - budowa. Ośrodek to ostatnie ogniwo systemu i najtrudniejsze do realizacji.

http://www.autyzm.wroclaw.pl/