Charytatywnie

Teraz możesz wesprzeć działalność organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego przekazując część lub całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży swojego używanego telefonu.

Fundacja Koprowski Dzieciom

Nasza Fundacja zajmuje się wspieraniem domów dziecka. Z racji siedziby Fundacji nasze działania koncentrują się na obszarze woj. łódzkiego, w miarę możliwości w przyszłości zamierzamy poszerzyć je na całą Polskę. Chcemy, aby dzieci z tych domów, miały takie same możliwości na rozwój jak te z pełnych rodzin, tzn. żeby uczestniczyły w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych, korzystały z dodatkowej nauki języków obcych i innych kursów. Naszym długofalowym projektem jest zbudowanie boisk wielofunkcyjnych przy każdej z takich placówek, aby zapewnić dzieciom możliwość konstruktywnego spędzenia wolnego czasu.

W Polsce jest około 26 tys. osieroconych dzieci przebywających w 417 domach dziecka. Niestety tylko 2593 dzieci mieszka w rodzinnych domach dziecka, których jest zaledwie 274. W tych domach dzieci są otoczone miłością i opieką, uczą się funkcjonowania w rodzinie, codziennych obowiązków tak jak we własnym domu. Mają szansę na radosne dzieciństwo.

Pragniemy nieść pomoc dzieciom z domów dziecka, które przebywają tam nie tylko z winy swoich opiekunów, ale również i z przypadków losowych. Chcemy by te dzieci miały to, co ma dziecko w prawdziwym kochającym się domu, by nie wchodziły w przestępczość, alkohol i narkotyki. Naszym głównym celem jest dążenie, aby każde z naszych podopiecznych trafiło do rodzin zastępczych w rodzinnych domach dziecka gdzie będą przebywały otoczone miłością i troskliwością wraz ze swoją nową rodziną, dlatego wdrażamy program adopcyjny "W rodzinie". Jest to duże wyzwanie pod względem merytorycznym i finansowym, dlatego prosimy ? by przyłączyli się Państwo do naszego programu i wsparli Nas w dążeniu do osiągnięcia celu.