Charytatywnie

Teraz możesz wesprzeć działalność organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego przekazując część lub całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży swojego używanego telefonu.

Fundacja "Pro terra"

Fundacja "Pro terra" Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju powstała w 2009 r. z inicjatywy firmy REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o. o. Misją Fundacji jest edukacja na rzecz promowania i wdrażania idei zrównoważonego rozwoju, podwyższanie świadomości ekologicznej w społeczeństwie, upowszechnianie i kształtowanie postaw ekologicznych. Działalność Fundacji "Pro terra" skupia się głównie na realizacji projektów edukacyjnych zmierzających do poprawy świadomości społecznej.

http://pro-terra.pl