Charytatywnie

Teraz możesz wesprzeć działalność organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego przekazując część lub całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży swojego używanego telefonu.

Stowarzyszenie "WSPÓLNY DOM"

Jesteśmy grupą rodziców i osób zajmujących się dziećmi i dorosłymi osobami. podejmującą działania, które zmierzają do wypracowania Regionalnego Projektu Usług dla Osób. Niepełnosprawnych na Przestrzeni ich Życia "3xS - System - Strategie - Standardy". Udzielamy pomocy rodzinom i osobom dotkniętych niepełnosprawnością, będących w trudnej sytuacji życiowej, reprezentujemy ich interesy w różnego rodzaju instytucjach i urzędach, organizujemy akcje. mające na celu integrację osób niepełnosprawnych z resztą. Szczególną grupą naszych działań są osoby dotknięte Zespołem Downa, Zespołem Aspergera i Autyzmem.