Charytatywnie

Teraz możesz wesprzeć działalność organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego przekazując część lub całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży swojego używanego telefonu.

Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych

Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych w Krośnie jest organizacją społeczną,która od 21 lat niesie pomoc rodzinom najuboższym z Podkarpacia. Obecnie zrzesza ponad 2300 takich rodzin. Od samego początku dożywiają dzieci,przygotowują paczki, wyprawki szkolne. Organizują wypoczynek letni,programy profilaktyczne. Wspierają prawnie, psychologicznie i materialnie ofiary przemocy domowej, klęsk żywiołowych. Od kilku lat finansują leczenie dzieci z nowotworami, zanikiem mięśni, czy porażeniem pochodzących z rodzin wielodzietnych. Biorą również udział we wszystkich akcjach charytatywnych ogólnopolskich jak: "Pomóż dzieciom przetrwać zimę", czy"Podziel się posiłkiem".