Charytatywnie

Teraz możesz wesprzeć działalność organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego przekazując część lub całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży swojego używanego telefonu.

Fundacja Pryzmat Różnorodności

Zakładając fundację, postanowiliśmy przekroczyć formułę aktywizmu les/gej/bi/trans na rzecz propagowania tolerancji. W swoich działaniach społecznych chcemy łączyć i przypominać o prawie do szacunku dla każdego i każdej z nas. Postawiliśmy sobie za cel promować ideę otwartości, zrozumienia dla różnorodności ludzi i akceptację odmienności, czyli po prostu indywidualności. Podjęliśmy się też jawnej walki z dyskryminacją osób LGBT - przez akcje medialne i w przestrzeni miejskiej. Podczas organizowanych przez naszą fundację spotkań i wszelkich kontaktów z innymi zachęcamy do otwartej i konkretnej rozmowy o postulatach społeczności i pomysłach na rozwiązanie wspólnych problemów. Ważne jest dla nas uczestnictwo w ruchu emancypacyjnym dzięki własnym lokalnym inicjatywom i wspieraniu innych akcji, tak ogólnopolskich, jak miejscowych. Stawiamy na promowanie koncepcji i wypracowywanie własnej pozytywnej tożsamości - homo-, bi czy transseksualnej. Podjęliśmy się zorganizowania pomocy psychologicznej i prawnej dla osób dyskryminowanych. Włączamy się do działań na rzecz wyrównania szans kobiet i mężczyzn oraz ludzi niepełnosprawnych w społeczeństwie.