Charytatywnie

Teraz możesz wesprzeć działalność organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego przekazując część lub całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży swojego używanego telefonu.

Fundacja Plankton

Fundacja zajmuje się działalnością wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, grup formalnych oraz nieformalnych, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności w dzielnicy Nowy Port w Gdańsku oraz wspierania procesu rewitalizacji społecznej jako zachodzi w dzielnicy.

Kolejnym ważnym punktem działania jest edukacja na rzecz ochrony praw człowieka ( w szczególności dzieci)oraz edukacja ekologiczna poprzez stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększenia ich skuteczności poprzez szeroko pojętą działalność artystyczną i twórczą. Celem Fundacji jest stały rozwój projektów edukacyjnych (edukacja równościowa, edukacja ekologiczna, edukacja artystyczna) w szczególności dzieci i młodzieży z tzw grup ryzyka,dzielnic zagrożonych wykluczeniem lub jak Nowy Port wkraczających w strefę rewitalizacji.