Charytatywnie

Teraz możesz wesprzeć działalność organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego przekazując część lub całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży swojego używanego telefonu.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej to grupa młodych ludzi, która podejmuje konkretne postanowienia i działania zmierzające do przemiany siebie i pomocy w przeminie bliźnim. Uczymy się brać społeczną odpowiedzialność za wykonywaną pracę i jesteśmy stale GOTOWI do dawania świadectwa dojrzałości chrześcijańskiej. W naszej Diecezji obecnie działa 132 oddziały KSM w tym 6 kół szkolnych. Ukierunkowani jesteśmy przede wszystkim na działanie i formację młodego człowieka, dlatego też duży nacisk kładziemy na rekolekcje, dni skupienia, wieczornice itp. Podejmujemy szereg inicjatyw min. Szkolenia KSM, kształcenie kierownictw i liderów młodzieżowych, organizujemy Rajdy, Turnieje Piłki Halowej, Siatkówki i Koszykówki, obozy językowe itp. Dochód z prowadzonej przez nas Akcji "Stary Telefon" przeznaczony będzie na działalność Statutową Stowarzyszenia.