Charytatywnie

Teraz możesz wesprzeć działalność organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego przekazując część lub całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży swojego używanego telefonu.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej jest organizacją pozarządową, działającą od 1996 roku, zrzeszającą młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat

Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

Organizujemy:

Na terenie naszej diecezji istnieje 10 oddziałów (w tym 2 koła: akademickie i kleryckie), w których zrzeszonych jest ok. 200 osób. Dochód z akcji przeznaczymy na dofinansowanie wyjazdów i szkoleń dla młodzieży.