Charytatywnie

Teraz możesz wesprzeć działalność organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego przekazując część lub całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży swojego używanego telefonu.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej jest organizacją pozarządową, działającą od 1997 roku, jednak jej historia sięga swymi korzeniami czasów międzywojennych.

Głównym celem KSM jest aktywizowanie życia młodych ludzi, ukazywanie im autorytetów i wartości oraz kształtowanie ich dojrzałości, by byli zdolni do podejmowania odpowiedzialnych funkcji społecznych.

W ciągu 15 lat istnienia Stowarzyszenie objęło swoja działalnością m.in. takie obszary jak:

Obecnie na terenie naszej diecezji istnieje 25 oddziałów (w tym 3 koła akademickie), w których zrzeszonych jest blisko pół tysiąca młodych ludzi. Dochód z akcji przeznaczymy na dofinansowanie wyjazdów i szkoleń dla młodzieży.