Charytatywnie

Teraz możesz wesprzeć działalność organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego przekazując część lub całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży swojego używanego telefonu.

Fundacja Rozwoju Kapitału Społecznego

Dlaczego warto nam przeznaczyć środki ze sprzedanych telefonów?

Bo jako jedna z nielicznych Fundacji wspieramy dzieci z Małych Wiejskich Szkół! Dbamy o dostęp do wiedzy i edukacji dla dzieci. Koncentrujemy swoje działania na małych wsiach i miejscowościach, tam gdzie nie dociera inna pomoc. Nasze główne działanie to Program "Transfer Energii" skierowany do dzieci z Małych Wiejskich Szkół prowadzonych przez lokalne stowarzyszenia rodziców. Wiemy, że takie szkoły istnieją pomimo napotykanych trudności. Wierzymy, że dobra szkoła to podstawa dla rozwoju młodych ludzi, dlatego chcemy pomóc im rozwinąć swój potencjał.

Nasze działania są trwałe nie zajmujemy się pomocą doraźną!