Charytatywnie

Teraz możesz wesprzeć działalność organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego przekazując część lub całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży swojego używanego telefonu.

Fundacja Pokonać Alergię

Fundacja Pokonać Alergię powstała dla wszystkich, których dotyczy temat alergii, a więc alergików, ich rodzin i przyjaciół. Z fundacją związani są ludzie, którzy alergią zajmują się na co dzień: naukowcy immunolodzy prowadzący badania dotyczące mechanizmów powstawania alergii oraz lekarze.

Nasze główne zadanie to pomoc alergikom, których temat ten najbardziej dotyczy. Chcemy, aby poprzez fundację mogli oni uzyskiwać najnowsze informacje dotyczące skutecznych sposobów zapobiegania i leczenia alergii.

Wierzymy, że aby skutecznie walczyć z alergią, trzeba o niej jak najwięcej wiedzieć, poznać przyczyny jej powstawania i zrozumieć mechanizmy, które do niej prowadzą. Dlatego chcemy prowadzić akcję edukacyjną, opartą tylko na najnowszych publikacjach naukowych i rzetelnych źródłach informacji medycznej.

W przyszłości chcemy ponadto współpracować z placówkami medycznymi zajmującymi się opieką nad alergikami oraz wspierać badania naukowe w tym zakresie.