Charytatywnie

Teraz możesz wesprzeć działalność organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego przekazując część lub całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży swojego używanego telefonu.

Stowarzyszenie "Tęcza"

Misją Stowarzyszenia „Tęcza” jest działanie na rzecz zdrowia i szczęścia dzieci niewidomych i słabowidzących, a w szczególności zapewnienie im godnego życia, wyrównanie ich życiowych szans i obrona ich praw.Szczególną troską objęte są dzieci ze złożona niepełnosprawnością, dla których utworzyliśmy w Warszawie – wyjątkowe w skali kraju – trzy placówki leczniczo-rehabilitacyjno-edukacyjne.