Charytatywnie

Teraz możesz wesprzeć działalność organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego przekazując część lub całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży swojego używanego telefonu.

Fundacja "Zdrowie Publiczne w Wielkopolsce"

Nasza Fundacja pomaga ludziom chorym , którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej i nie są w dostatecznym stopniu objęci opieką publicznej służby zdrowia.

Pomoc ta obejmuje profilaktykę , diagnostykę i leczenie wielospecjalistyczne . Współpracujemy z ośrodkami leczenia chorób naczyń i serca , chorób wewnętrznych , pediatrii , ośrodkami neurologicznymi , chirurgicznymi , diagnostyki radiologicznej i laboratoryjnej.

Mimo preferencyjnych cen świadczone dla chorych usługi medyczne wymagają nakładów finansowych . My jako Fundacja nie możemy prowadzić działalności gospodarczej dlatego pomagamy chorym tylko dzięki ofiarodawcom , którym leży na sercu troska o innych ludzi.

Prosimy również Państwa o dołączenie do grona dobroczyńców , dzięki którym możemy uratować zdrowie i życie wielu pacjentów. Pomóc innym można także przekazując 1 % podatku na rzecz naszej fundacji KRS 000034768

Jeżeli Państwo Życzą sobie aby Wasze wsparcie było przeznaczone na konkretną akcję profilaktyki medycznej lub leczenie konkretnych jednostek chorobowych prosimy o zaznaczenie tego lub skontaktowanie się z nami , a my postaramy się zrealizować tę prośbę.

Z góry dziękujemy za okazaną pomoc .